Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21000584 02-03-2021, Asiel&Migrantenrecht 2021, nr. 2, Het warrige onderscheid tussen risicogroep en kwetsbare minderheidsgroep - L. Hooijmans

Datum
02-03-2021
Auteur
Vindplaats
Asiel&Migrantenrecht 2021, nr. 2
Redacteur
Esther Wolthuis
Omschrijving

Of een vreemdeling behoort tot een ‘risicogroep’ of tot een ‘kwetsbare minderheidsgroep’, maakt veel uit voor de beoordeling van zijn verzoek om een verblijfsvergunning. Het onderscheid is al jaren verwarrend, niettemin lopen de gevolgen ervan de afgelopen jaren steeds verder uiteen. Lianne Hooijmans, consulent Asielprocedure bij VluchtelingenWerk Nederland, houdt een en ander tegen het licht van de internationaalrechtelijke kaders. Ze bespreekt de risicogroepen en het relevante begrip ‘geringe indicaties’, evenals de kwetsbare minderheidsgroepen met het daar relevante begrip ‘beperkte indicaties’. Voor beide groepen onderzoekt ze de rol van individuele omstandigheden en toekomstige gebeurtenissen. De verwarring blijft, maar duidelijk is dat de complexe dan wel ondoorzichtige beoordelingskaders eerder tot verzwaring dan verlichting van de van de bewijslast leiden.

Aanvullende opmerkingen
Wet