Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000389 11-02-2019, Nieuwsbericht IND: Criteria overgangsregeling kinderpardon bekend

Datum
11-02-2019
Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Kinderen, langdurig verblijvende -
Pardonregeling
Overgangsrecht
Toezicht
Aanvraag, indiening
Omschrijving

De criteria van de Afsluitingsregeling die voortkomen uit de afspraken die de regeringspartijen hierover op 29 januari 2019 (ve19000295) hebben gemaakt zijn op 11 februari 2019 (ve19000384) gepubliceerd in de Staatscourant. De DRLVK is op die datum ook beëindigd.
Het gaat bij deze regeling om personen die eerder een aanvraag op grond van de DRLVK hebben ingediend, van wie de aanvraag enkel op grond van het meewerkcriterium is afgewezen en die op 29 januari 2019 op een COA-locatie verbleven of onder toezicht van het NIDOS stonden. Deze mensen hoeven niets te doen. De IND gaat opnieuw naar hun aanvraag kijken. Het gaat ook om mensen van wie de aanvraag alleen is afgewezen vanwege het meewerkcriterium, maar die niet op 29 januari 2019 op een COA-locatie verbleven of onder toezicht van NIDOS stonden. Voor deze groep is het vereist dat zij op 29 januari 2019 in Nederland verbleven. Zij moeten hun wens tot herbeoordeling kenbaar maken door het opsturen van een aanvraagformulier. De aanvraag is tijdig ingediend als deze uiterlijk 25 februari 2019 aan de IND is verzonden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gedurende een periode van twee weken een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van de Afsluitingsregeling. Alle lopende procedures voor aanvragen o.g.v. de DRLVK worden (her)beoordeeld op basis van de Afsluitingsregeling. De belangrijkste voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning zijn, dat de betrokken persoon:
– op 29 januari 2019 in Nederland verbleef;
– op het moment van indiening van de oorspronkelijke aanvraag (of op enige moment tussen 1 februari 2013 en 29 januari 2019) jonger was dan 19 jaar;
– ten minste 5 jaar voor het bereiken van het 18e levensjaar een asielaanvraag heeft ingediend;
– zich niet aan Rijkstoezicht heeft onttrokken;
– zijn/haar lopende procedures intrekt bij verblijfsverlening o.g.v. de Afsluitregeling.
De IND realiseert zich dat het nieuwe beleid een grote impact kan hebben op de persoonlijke situatie van de betrokken personen. Vanzelfsprekend zal de IND daarom bij de (her)beoordeling van aanvragen zorgvuldig te werk gaan. Daarvoor heeft de IND voldoende tijd nodig. Hoeveel tijd is afhankelijk van het aantal aanvragen dat opnieuw moet worden beoordeeld. Dat aantal is nu nog niet bekend. De IND probeert in elk geval voor het einde van dit jaar alle (her)beoordelingen te verwerken. Daar waar mogelijk worden aanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd over een beslissing.

(externe) bronnen
Nieuwsbericht website IND
Aanvullende opmerkingen
Wet