Overslaan en naar de inhoud gaan

ve20003041 22-09-2020, Asiel&Migrantenrecht 2020, nr. 8 - Gedwongen huwelijk in het Nederlandse asielrecht - Y. Arbaoui

Datum
22-09-2020
Auteur
Y. Arbaoui
Vindplaats
Asiel&Migrantenrecht 2020, nr. 8
Redacteur
Esther Wolthuis
Trefwoorden
Asiel&Migrantenrecht (Tijdschrift)
Vluchtelingen / Vluchtelingenstatus
Vluchtelingenverdrag
Huwelijk (Schijn -, Gedwongen -) / (geregistreerd) partnerschap
Onmenselijke behandeling / Marteling (3 EVRM)
Richtlijn 2011/95 Definitie- of kwalificatierichtlijn (herschikking)
Vrouwen
Bescherming autoriteiten
Omschrijving

Nederlandse rechters oordelen meestal dat gedwongen huwelijk buiten de werkingssfeer van het Vluchtelingenverdrag en subsidiaire bescherming valt. Younous Arbaoui, universitair docent migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bestrijdt deze jurisprudentie door te laten zien waarom gedwongen huwelijk een daad van vervolging en een vorm van ernstige schade is. Hij beargumenteert dat er sprake kan zijn van drie vervolgingsgronden en dat private actoren niet beschouwd mogen worden als zelfstandige actoren van bescherming.

Document
Aanvullende opmerkingen
Wet