Overslaan en naar de inhoud gaan

ve16001712 Eupdate 2016/2: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

Datum
02-09-2016
Auteur
N. Kalkan
Vindplaats
2016/2
Redacteur
Gerd Westendorp
Trefwoorden
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Europees beleid
Inburgering, integratie
Richtlijn 2011/95 Definitie- of kwalificatierichtlijn (herschikking)
Richtlijn 2013/32 Asielprocedure (herschikking)
Richtlijn 2013/33 Opvang asielzoekers (herschikking)
Verordening 603/2013 Eurodac (herschikking) en wijziging Vo 1077/2011
Verordening 604/2013 Dublinverordening (herschikking)
Omschrijving

In deze Eupdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste politieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden in het Europees asiel en migratiebeleid.
De onderwerpen omvatten hervorming van het GEAS door middel van drie wetsvoorstellen in mei: 1. hervoming van het Dublinsysteem, 2. het Eurodacsysteem en 3. oprichting van een EU-asielagentschap en drie wetsvoorstellen in juli: Vervanging van de Asielprocedurerichtlijn (ve16001555) en de Definitierichtlijn (ve16001556) door verordeningen en herziening van de Opvangrichtlijn (ve16001557). De andere onderwerpen betreffen concrete plannen van de Commissie voor een nieuw EU-hervestigingskader (ve16001558), wijziging van de Blue Card richtlijn (ve09001148) en presentatie van een actieplan ter ondersteuning van de lidstaten bij hun nationale integratiebeleid voor onderdanen van derde landen.