Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

Datum van evenement

Inhoud

Op de WRV-bijeenkomst besteden we plenair aandacht aan de Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk. Daarnaast kunt u twee workshops naar keuze volgen.

Programma

12.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch

12.30 uur Plenair

12.30 uur Opening door dagvoorzitter
mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht en voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland

12.45 uur Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk
mr. C.M. (Corinna) Wissels, staatsraad Afdeling Raad bij de Raad van State
mr
. J. (Julien) Luscuere, advocaat bij Inigo Advocaten te Rotterdam

13.45 uur Pauze

14.15 uur Workshops

1. Het tegenwerpen van illegaal verblijf / het mvv-vereiste bij verzoeken om gezinshereniging
mr. A.A. (Ali) Agayev, Sarikas & Agayev Advocaten, Rotterdam
mr. dr. E. (Eva) Hilbrink, juridisch specialist bij Stichting Migratierecht Nederland

2. Gezinsmigratie
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten
n.n.b.

3. De Associatie EEG-Turkije: onder druk of blijvende waarborg?
prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
mr. drs. M.L. (Mirjam) van Riel, advocaat bij mr. drs. Mirjam L. van Riel Immigratieadvocaat

4. Inburgering
dr. K.M. (Karin) de Vries, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
E.F. (Eglantine) Weijmans , Landelijk bureau VluchtelingenWerk Nederland

5. De kunst van het overtuigen in theorie en praktijk
mr. J.F.M.J. (John) Bouwman, senior rechter bestuursrecht/vreemdelingenrecht, Rechtbank Zwolle
mr. dr. M.G. (Maria) Yzermans, Assistant Professor Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History bij Tilburg Law School

6. Arbeidsmigratie en handhaving
mr. P.J. (Pieter) Krop, advocaat bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers

15.45 uur Pauze

16.15 uur Workshops (tweede ronde)

17.45 uur Borrel

Datum, tijd en locatie
Donderdag 6 december 2018, 12.30 uur tot 17.45 uur (12.00 uur ontvangst met lunch en inschrijven; 17.45 uur afsluiting en borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
€ 320,-- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 450,-- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA

INSCHRIJVEN