Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18005957 10-09-2018, TK 19637, 2420 - Brief SvJ&V over regeling langdurig verblijvende kinderen

Datum document
10-09-2018
Auteur
SvJ&V
Kenmerk

KST 19637, 2420

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Kinderen, langdurig verblijvende -
Belang van het kind / IVRK / CRC
Armenië
Uitzetting
Beschrijving

In de zaak van de Armeense Howick en Lili heeft de Nederlandse overheid met de Armeense autoriteiten er alles aan gedaan wat in redelijkheid kan worden verwacht om de kinderen op zorgvuldige wijze te laten terugkeren. Dit volgt ook uit ABRvS 24 augustus 2018 (JV 2018/163 nt T.P. Spijkerboer, ve18003200). Armenië is voor deze kinderen een veilig land. De ontwikkelingen op zaterdag 8 september 2018 [red.: zoekactie politie na weglopen bij pleeggezin] hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende gewaarborgd konden worden. De SvJ&V heeft daarom besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. I.v.m. de privacy van de kinderen zal niet worden ingegaan op de achtergrond van dit besluit. Meer in het algemeen heeft de zaak laten zien dat langdurig verblijf van kinderen in Nederland zonder bestendig verblijfsrecht tot vragen leidt. Benadrukt wordt dat de definitieve regeling voor langdurig verblijvende kinderen in haar huidige vorm gehandhaafd blijft, zoals is opgenomen in het Regeerakkoord (ve17002129). Snelle asielprocedures, het verminderen van de stapeling van aanvragen en snelle terugkeer als in rechte vaststaat dat iemand geen recht heeft op verblijf zijn van groot belang. Meerdere kabinetten hebben maatregelen genomen om snellere asielprocedures te realiseren en het stapelen van vreemdelingrechtelijke procedures, waar mogelijk, te voorkomen. Ook het huidige kabinet zet zich hiervoor in. Aanvullend op deze maatregelen heeft de SvJ&V besloten om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen om onderzoek te doen naar aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van vreemdelingen, zelfs na één of meerdere afwijzingen, alsmede mogelijke oplossingen om langdurig verblijf zonder bestendig verblijfsrecht tegen te gaan. De Tweede Kamer wordt op korte termijn nader geïnformeerd over dit onderzoek.

Aanvullende opmerkingen
Wet