Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000386 08-02-2019, VV 2000 - 159ste wijziging i.v.m. Afsluitregeling Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen

Datum document
08-02-2019
Auteur
SvJ&V
Kenmerk

2494694

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Leges
VV 2000
Kinderen, langdurig verblijvende -
Pardonregeling
Omschrijving

Op 11 februari 2019 in de Staatscourant (nr. 8087) gepubliceerde wijziging van het VV 2000. Het betreft de opname van een legestarief voor de aanvraag om een verblijfsvergunning regulier op grond van de Afsluitingsregeling Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen (ve19000384).
De invoeringstermijn van deze regeling bedraagt minder dan twee maanden. Hiermee wordt afgeweken van het in het Kabinetsstandpunt inzake Vaste Verandermomenten neergelegde uitgangspunt. Deze uitzondering is toegestaan omdat de doelgroep bij de wijziging gebaat is. (Aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).
Inwerkingtreding: 12 februari 2019, terugwerkend tot 29 januari 2019.

Aanvullende opmerkingen
Wet