Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19002169 29-07-2019, HvJEU, C-680/17 (Vethanayagam e.a.), ECLI:EU:C:2019:627

Datum uitspraak
29-07-2019
Instantie
HvJEU
Zaaknummer
C-680/17
Redacteur
Gerd Westendorp
Trefwoorden
Visum
Verordening 810/2009 Visumcode
EU Handvest grondrechten
Rechtsmiddelen
Bevoegdheid van Minister of Staatssecretaris
Beroep
Kernbegrippen

Visumvertegenwoordiging / Visumcode / Referenten van visumaanvragers bij afwijzing kunnen niet op eigen naam beroep instellen / Vertegenwoordigende lidstaat bevoegd om besluiten tot weigering van een visum te nemen / Het is aan bevoegde autoriteiten van die lidstaat om te beslissen over beroepen tegen besluit tot weigering van een visum / Verenigbaar met fundamentele recht op effectieve rechterlijke bescherming

Inhoud

Het HvJEU in antwoord op prejudiciële vragen van VK Rb Den Haag zp Utrecht van 30 november 2017 (JV 2018/11, ve17002576) verklaart voor recht:
1.  Art. 32 lid 3 Verordening 810/2009/EG (...; Visumcode, ve09001287), zoals gewijzigd bij verordening 610/2013/EU, moet aldus worden uitgelegd dat het de referent niet de mogelijkheid biedt om in eigen naam beroep in te stellen tegen een besluit tot weigering van een visum.
2.  Art. 8 lid 4 onder d en art. 32 lid 3 Verordening nr. 810/2009/EG, zoals gewijzigd bij verordening 610/2013/EU, moeten aldus worden uitgelegd dat, wanneer er een bilaterale vertegenwoordigingsregeling is getroffen waarin is bepaald dat de consulaire autoriteiten van de vertegenwoordigende lidstaat bevoegd zijn om de besluiten tot weigering van een visum te nemen, het aan de bevoegde autoriteiten van die lidstaat staat om te beslissen over beroepen tegen een besluit tot weigering van een visum.
3.  Een gecombineerde uitlegging van art 8 lid 4 onder d en art. 32 lid 3 van Verordening 810/2009/EG, zoals gewijzigd bij verordening 610/2013/EU, op grond waarvan beroep tegen een besluit tot weigering van een visum moet worden ingesteld tegen de vertegenwoordigende staat, is verenigbaar met het fundamentele recht op effectieve rechterlijke bescherming.
--- Coördinaten van de zaak HvJEU
--- Zie anders Conclusie AG Sharpston (ve19000964).

Aanvullende opmerkingen
Wet