Overslaan en naar de inhoud gaan

ve15000472 04-06-2014, TK 33953, 1 en 2 - Initiatiefnota Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon

Datum document
04-06-2014
Auteur
L.G.J. Voortman, S.M.J.G. Gesthuizen
Kenmerk

KST 33953, 1, 2

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Kinderen, langdurig verblijvende -
Beschrijving

De indieners zijn van mening dat een aantal criteria voor het verlenen van een vergunning in het kader van het Kinderpardon opgenomen in de regeling in paragraaf 3.1 problematisch is en zij bepleiten aanpassing van deze criteria. Deze criteria zijn: De IND verleent een vergunning aan de vreemdeling die in het kader van de regeling als hoofdpersoon kan worden beschouwd:
► die jonger is dan 21 jaar op de startdatum van de peilperiode; 
► die zelf, dan wel ten behoeve van wie, op de startdatum van de peilperiode tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een asielaanvraag heeft, dan wel is, ingediend bij de IND en na die aanvraag tenminste vijf jaar in Nederland heeft verbleven;
► die zich gedurende de periode van verblijf in Nederland niet langer dan een aaneengesloten periode van drie maanden heeft onttrokken aan het toezicht van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie (in het kader van de meldplicht), of in het geval van AMV's, van voogdijinstelling Nidos.
Vanuit het belang van het kind dat voorop moet staan, zijn de indieners van mening dat er een oplossing moet komen voor alle in Nederland gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. De voorwaarden van de Regeling langdurig verblijvende kinderen houden onvoldoende rekening met de belangen van kinderen die vallen onder bovengenoemde drie criteria.