Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18002280 08-06-2018, TK 29407, 211 - Brief MvSZW inzake het overgangsregime voor het vrij verkeer van werknemers uit Kroatië

Datum document
08-06-2018
Auteur
MvSZW
Kenmerk

KST 29407, 211

Redacteur
Amber Vranken
Trefwoorden
Vrij verkeer van werknemers
Kroatië
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Arbeidsmarktpositie en -beleid
Arbeidsvoorwaarden
Beschrijving

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de EU. Lidstaten kunnen gedurende max. zeven jaar overgangsmaatregelen toepassen op het vrij werknemersverkeer met Kroatië. Het overgangsregime bestaat uit drie fasen. Per 1 juli 2015 (ve15001200) is de tweede fase van het overgangsregime in werking getreden. Deze fase eindigt op 30 juni 2018. Na deze fase geldt het vrije verkeer van werknemers, tenzij lidstaten aangeven dat zij de overgangsfase willen verlengen met max. twee jaar. Een lidstaat die de overgangstermijn wil verlengen moet - cf. het Toetredingsverdrag EU-Kroatië (ve12001252) - de Europese Commissie uiterlijk 30 juni 2018 hiervan in kennis stellen en aantonen dat er sprake is van ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt of een dreiging daarvan indien het overgangsregime niet wordt verlengd. Het kabinet zal het overgangsregime voor Kroatië niet verlengen. Op basis van ervaringen van lidstaten die het overgangsregime in 2015 niet hebben verlengd, wordt geen significante toename van de instroom van Kroatische werknemers bij het niet verlengen van het overgangsregime verwacht. O.g.v. de huidige situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt kan niet worden aangetoond op basis van cijfers en feiten dat er sprake is van ernstige verstoring van de arbeidsmarkt of een dreiging daarvan. Kroatië is de laatste EU-lidstaat waarvoor nog een overgangstermijn geldt.

Aanvullende opmerkingen
Wet