Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbare orde*** Amsterdam

Datum van evenement

Inhoud

De gevolgen van schendingen van de openbare orde door een vreemdeling kunnen groot zijn. Het kan gevolgen hebben voor eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning (weigering of intrekking), maar ook kan een vreemdeling een ongewenstverklaring of inreisverbod krijgen. Wanneer levert een vreemdeling gevaar op voor de openbare orde of de nationale veiligheid? In welke situaties is het nationale openbare orde beleid van toepassing (glijdende schaal en dubbele glijdende schaal) en in welke situaties geldt het Unierechtelijke openbare orde criterium (actuele bedreiging openbare orde). Deze en andere vragen behandelen de docenten.

Als het nationale openbare orde beleid geldt dan heeft de Nederlandse Staat meer mogelijkheden om op te treden tegen de vreemdeling op het gebied van de openbare orde. Inmiddels is echter te zien dat het Unierechtelijke openbare orde criterium voor steeds meer groepen vreemdelingen geldt. In deze cursus wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Verder gaan de docenten in op de invloed van artikel 8 EVRM (prive, familie- en gezinsleven) en de belangenafweging die de Staat moet maken bij openbare orde inbreuken. Ook het onderscheid tussen eenmalige veroordelingen en inbreuken op de openbare orde door veelplegers komt aan bod. Deze specialistische cursus is een uitermate geschikte manier om uw kennis op dit gebied 'aan te scherpen' en om ervaringen uit te wisselen. 

In de cursus is plaats voor maximaal 18 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Om de cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw praktijk bieden wij u de mogelijkheid om voorafgaand aan de cursus vragen in te dienen per e-mail.

Docenten
mr. M.F. Wijngaarden, advocaat te Amsterdam en
mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger Rb. Rotterdam

Datum, tijd en locatie
Vrijdag 6 juli 2018, 12.30 tot 17.15 (12.00 uur inloop met lunch 12.30 uur aanvang)
Spaces Herengracht
Herengracht 124 - 128 te Amsterdam

Niveau: *** / Specialisatie

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht

Punten
Logo NOvA 4PO

Kosten
€ 360,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken,
€ 440,- voor niet-WRV leden.
Exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader.

INSCHRIJVEN