Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21001402 12-05-2021, ABRvS, 201902732/1/V2, ECLI:NL:RVS:2021:977

Datum uitspraak
12-05-2021
Instantie
ECLI
ECLI:NL:RVS:2021:977
Zaaknummer
201902732/1/V2
Redacteur
Gerd Westendorp
Kernbegrippen

Aanvraag asiel / Bekering tot christendom / Iran / WI 2018/10 / Kenbare motivering in besluit over de elementen kennis nieuw geloof en geloofsactiviteiten / Ook in besluit op opvolgende aanvraag indien die elementen niet eerder waren gemotiveerd / Weging verklaringen derden

Inhoud

De vreemdeling heeft de Iraanse nationaliteit en heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij in Iran door zijn bekering tot het christendom problemen heeft gekregen. Eind november 2015 heeft de politie een inval in zijn woning en werkplaats gedaan. Daarbij heeft de politie in de werkplaats een bijbel en in zijn woning onder andere een beeld van Jezus en een Bijbel gevonden. Als gevolg hiervan heeft de vreemdeling samen met zijn echtgenote Iran verlaten. De SvJ&V heeft de gestelde bekering tot het christendom en de daaruit voortvloeiende incidenten ongeloofwaardig geacht. De rb is hem hierin gevolgd.
Deze uitspraak gaat over de vraag of WI 2018/10 (ve18002867, vervangen door WI 2019/18, ve20000050; red.) gewijzigd beleid is en op welke manier de SvJ&V deze werkinstructie toepast bij de beoordeling van de bekering van een vreemdeling. WI 2018/10 is geen beleidswijziging. De SvJ&V hanteert in WI 2018/10 nog altijd de uitgangspunten zoals vervat in de vaste gedragslijn zoals die daarvóór bestond. De SvJ&V zal echter voortaan, ook als hij in zijn geloofwaardigheidsbeoordeling een doorslaggevend gewicht toekent aan ontoereikende verklaringen van een vreemdeling over de motieven voor en het proces van bekering, kenbaar moeten motiveren wat hij vindt van de verklaringen van een vreemdeling over de overige twee elementen (kennis van het nieuwe geloof en i.h.k.v. van het nieuwe geloof ontplooide activiteiten) en waarom die verklaringen de ontoereikende verklaringen over het eerste element niet kunnen compenseren. Met deze overweging komt de Afdeling terug van haar eerdere rechtspraak (o.m. ABRvS 15 juli 2014, ve14001212).
Als een aanvraag van een vreemdeling eerder is afgewezen, waarbij doorslaggevende betekenis is toegekend aan de motieven voor en het proces van bekering, zonder dat daarbij sprake was van een kenbare motivering in het besluit over de andere twee elementen, kan dit ook in een besluit op een opvolgende aanvraag hersteld worden.
Verder zal de SvJ&V voortaan ook daadwerkelijk en kenbaar moeten motiveren hoe hij overgelegde verklaringen van derden heeft gewogen in het licht van de tegenover hem afgelegde en ongeloofwaardig geachte verklaringen over de gestelde bekering. Zo zal inzichtelijk en voor de bestuursrechter beter toetsbaar worden welk gewicht aan verklaringen van derden is toegekend.
Hoger beroep vreemdeling gegrond; vernietigt Rb Den Haag 12 maart 2019, NL17.12684 (ve19001100); beroep gegrond.
--- Zie ook ABRvS 12 mei 2021 (ve21001419) over de beoordeling van WI 2018/10 in algemene zin
--- Zie persbericht ABRvS.

Aanvullende opmerkingen
Wet