Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18006526 03-10-2018, Wetsvoorstel wijziging Vw 2000 i.v.m. aanpassing geldigheidsduur VVA bepaalde tijd - Internetconsultatieversie

Datum
03-10-2018
Auteur
SvJ&V
Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Verblijfsvergunning asiel
Vw 2000
Omschrijving

Deze internetconsultatieversie ziet op een wijziging van de Vreemdelingenwet om te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III (ve17002129) opgenomen voornemen, de asielvergunning in eerste instantie voor drie jaar te verlenen en niet langer voor vijf jaar.
Na ommekomst van de periode van drie jaar kan nog geen aanvraag om een VVA onbepaalde tijd of een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen worden ingediend. De vreemdeling zal eerst een verlenging van de geldigheidsduur van de VVA bepaalde tijd moeten aanvragen. Nederland gaat met het invoeren van deze maatregel meer in de pas lopen met andere landen in Europa, waar een meerderheid van de lidstaten aan een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend vanwege subsidiaire bescherming een kortere geldigheidsduur toekent dan vijf jaar.
Einddatum consultatie: 14 november 2018

Aanvullende opmerkingen