Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21003119 09-11-2021, Asiel&Migrantenrecht 2021, nr. 9 - Vraag & Antwoord - Is Chavez van toepassing op stiefouders en (half-)broertjes en zusjes van het Nederlandse kind? - N. den Ouden en E. Wolthuis

Datum
09-11-2021
Vindplaats
Asiel&Migrantenrecht 2021, nr. 9
Redacteur
Esther Wolthuis
Omschrijving

Is de interpretatie van artikel 20 VWEU die het HvJ EU in het Chavez-arrest (JV 2017/143 nt C.A. Groenendijk, ve17000895) geeft van toepassing op alle gezinsleden? Nadia den Ouden, juridisch medewerker bij Everaert Advocaten en eerder coördinator van de Vragendienst bij SMN, en Esther Wolthuis, juridisch medewerker bij Kroes Advocaten en redactiesecretaris van A&MR, schetsen een casus en de juridische context en bespreken de mogelijkheid van het aanvragen van een faciliterend visum wanneer het Unieburger kind in het buitenland verblijft. Ze behandelen vervolgens de situaties van de gezinsleden met het oog op de jurisprudentie van het HvJ EU en nationale rechters.

Aanvullende opmerkingen
Wet