Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11001262 20-05-2011, Vb 2000 - Advies RvS ontwerp wijzing i.v.m. toezicht bestrijding illegaal verblijf na grensoverschrijding + en Nader rapport

Datum
20-05-2011
Auteur
Raad van State
Vindplaats
W04.11.0129/I
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Grensbewaking / Grenscontrole
Mobiel Toezicht Vreemdelingen / MTV
Vb 2000
Verordening 562/2006 Schengengrenscode
Omschrijving

Advies van Afdeling advisering van de Raad van State bij het ontwerpbesluit (ve11001260) houdende wijziging van het Vb 2000 i.v.m. nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding, met nota van toelichting.
Beoogd wordt aan het Vb 2000 een art. 4.17a toe te voegen teneinde zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole in de zin van art. 21 onderdeel a Vo 562/2006 Schengengrenscode (ve06000691).
De RvS onderschrijft de strekking van het ontwerpbesluit, maar maakt een opmerking over de in de nota van toelichting gewekte indruk dat het instructienormen zou betreffen.Het betreft echter algemeen verbindende normen, die het door art. 21 SGC vereiste kader moeten geven dat dient te waarborgen dat het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding niet hetzelfde effect kan hebben als een grenscontrole. Gelet op het feit dat er geen enkele twijfel dient te bestaan over het karakter van de in art. 4.17a neergelegde criteria, adviseert de Afdeling de toelichting op dit punt aan te passen.
--- ve11001256: Op 31 mei 2011 in het Staatsblad gepubliceerd besluit tot wijziging van het Vb 2000.