Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09001070 2009 mei, Onderzoek Triarii - Randvoorwaarden niveau A1 inburgeringsexamen buitenland - Hoofdrapport + Feitenonderzoek en scenario’s

Datum
15-05-2009
Auteur
Triarii
Vindplaats
KST 32005, 1 Bijlage
Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
Inburgering, wet inburgering buitenland
Omschrijving

In een brief van 28 november 2007 (ve08001148) heeft de MvWWI aangegeven een nader onderzoek in te stellen naar de precieze zak-/slaaggrens voor het niveau A1min voor de Toets Gesproken Nederlands i.h.k.v. de Wib. Tevens werd aangegeven te willen onderzoeken of en zo ja, onder welke voorwaarden het mogelijk en wenselijk is om het niveau A1 te kiezen. Het huidige A1min niveau is in 2004 tot stand gekomen op basis van een advies van de commissie Franssen (ve04001110).
De kern van dit onderzoek door Triarii richt zich op de vraag welke randvoorwaarden in de zin van les en cursusmateriaal en eventueel aanvullende ondersteuning noodzakelijkerwijs dienen te worden ingevuld door de overheid om uitsluiting van grote groepen gezinvormers en gezinsherenigers te voorkomen bij verhoging van de zak/slaaggrens naar A1. Daarbij is zowel gekeken naar een verhoging van alleen mondelinge vaardigheden, als naar de invoering van een toets voor schriftelijke vaardigheden op niveau A1. Deze randvoorwaarden zijn geïnspireerd op een buitenland vergelijking (Duitsland en Frankrijk), samen met een wetenschappelijke klankbordgroep gedefinieerd en samengebracht in tien scenario’s. Hiervan zijn er 4 meer in detail uitgewerkt. Daarbij is voortdurend het juridische element waaronder a priori uitsluiting in ogenschouw gehouden.
--- Dit onderzoek werd op 2 juli 2009 door de MvWWI aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 32005, 1, ve09001068), tezamen met de evaluatie van de Wib (ve09001069).

Extra bestanden