Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21002767 21-09-2021, Nieuwsbericht IND - Voorwaarden ICT-aanvraag niet erkend referenten gewijzigd

Datum
21-09-2021
Redacteur
Tisanja Abali
Omschrijving

​Vanaf 1 oktober zullen er meer bewijsmiddelen opgevraagd worden bij ICT (Intra Corporate Transferees, Richtlijn 2014/66, ve16001254) aanvragen van niet erkend referenten. Dit betekent concreet dat voor aanvragen ingediend vanaf die datum extra documenten nodig zijn voor het overplaatsen van een werknemer van buiten de Europese Unie naar een Nederlandse vestiging.
De wijziging zorgt ervoor dat beter beoordeeld kan worden of wordt voldaan aan de voorwaarden voor dit verblijfsdoel en of er bij de Nederlandse vestiging al aantoonbare economische activiteiten plaatsvinden.
Met een ICT-vergunning is het mogelijk om leidinggevenden, specialisten en trainees van buiten de EU voor bepaalde duur over te plaatsen naar een Nederlandse vestiging van de onderneming. Bij het indienen van een aanvraag door een niet-erkend referent vraagt de IND alle benodigde stukken uit. In het beoordelingsproces vraagt de IND het UWV om advies.
De extra bewijsmiddelen die overlegd moeten worden bij een aanvraag als de referent niet erkend is:  
Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
Een bewijs van een eigen adres waar al economische activiteiten verricht worden; 
Een verklaring van betalingsgedrag. Deze verklaring geeft aan dat het bedrijf bekend is bij de Belastingdienst en de loonheffingen en omzetbelasting goed afdraagt;
Een bewijs dat ten minste één fte al werkzaam is in de vestiging in Nederland voor de komst van de ICT.
Bovenstaande bewijsmiddelen zullen in de Vc 2000 worden opgenomen. Het overleggen van deze bewijsmiddelen geldt voor aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2021.
Waar een ICT-aanvraag precies aan moet voldoen en hoe deze kan worden aangevraagd, staat op de website van de IND.

(externe) bronnen
Aanvullende opmerkingen
Wet