Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19003497 25-11-2019, WODC rapport - Verboden huwelijken, Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

Datum
25-11-2019
Auteur
S. Rutten
E. Smits van Waesberghe
R. Blauwhoff
E. van Eijk
P. Kruiniger
L. Reches
E. Ramakers
I. Rook
Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Huwelijk (Schijn -, Gedwongen -) / (geregistreerd) partnerschap
Huwelijksakte
Ongehuwdverklaring
Mensenrechten(situatie)
Polygamie(beleid)
Kinderen
Omschrijving

De Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut hebben in opdracht van het WODC onderzocht hoe deze wet in de praktijk werkt.
Uit het onderzoek blijkt dat er sinds de inwerkingtreding van de Wet geen polygame huwelijken zijn voltrokken en slechts een enkel kindhuwelijk. De derde en vierde graad verwantschapshuwelijken geven een ander beeld; dat aantal ligt aanzienlijk hoger. Daarbij speelt onbekendheid met de verwantschapsgraad een rol. Van de mogelijkheden die de wet biedt om huwelijken tegen te houden via stuiting of deze nietig te laten verklaren, wordt niet veel gebruik gemaakt.
De werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang heeft zich het meest duidelijk gemanifesteerd in het vreemdelingenbeleid ten aanzien van kindhuwelijken. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste asielaanvragen voor verblijf van kindbruiden uit het buitenland, personen uit Syrië betreft. Het aantal kindhuwelijken waarbij een of beide echtgenoten op het moment van de verblijfsaanvraag voor echtgeno(o)t(e), nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft of hebben bereikt, bedraagt sinds de inwerkingtreding van de wet minimaal circa 150 personen.
Dwang bij een huwelijk is moeilijk vast te stellen. Het probleem van het signaleren en vaststellen van huwelijksdwang is een van de grootste knelpunten die met de Wet tegengaan huwelijksdwang wordt ervaren. Zowel de professionals uit het veld alsook de ambtenaren bij de gemeenten en IND die dwang moeten beoordelen benoemen dit als een knelpunt.

(externe) bronnen
Link nieuwsbericht WODC
Aanvullende opmerkingen
Wet