Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09000236 16-12-2008, TK 31813, 3 - Rwn - Meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties - MvT

Datum document
16-12-2008
Kenmerk

KST 31813, 3

Redacteur
Maria Meijers
Trefwoorden
Nationaliteit(srecht)
Naturalisatie / Rwn
Beschrijving

Memorie van toelichting bij het voorstel (ve09000235) van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties.
Het wetsvoorstel beoogt middels wijziging van art. 1 lid 1, onderdeel a; art. 6 lid 1, onderdeel d; art. 8 lid 1, onderdeel d; art. 14; art 15 lid 1; art. 18 lid 1; art. 11 en toevoeging van art. 6a en vervallen van art. 9 lid 3, onderdeel c:
● de nationaliteitsrechtelijke positie te regelen van degenen die voor 1 januari 1985 afstammen van een Nederlandse moeder (latente Nederlanders)
● de invoering van een afstandsvereiste voor personen die hier sinds hun vierde jaar toelating en hoofdverblijf hebben en bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd hun optierechten wensen te bevestigen
● de invoering van een dubbele taaleis bij naturalisatie op de Nederlandse Antillen en Aruba. Naast de plaatselijke taal wordt het Nederlands verplicht gesteld.
● te laten vervallen de uitzondering op afstandsverplichting voor personen die als minderjarige vijf jaar onafgebroken in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba zijn hoofdverblijf heeft gehad
● het intrekken van het Nederlanderschap van de personen die onherroepelijk veroordeeld zijn wegens een misdrijf dat zich richt tegen de essentiele belangen van het Koninkrijk.
--- Zie voor een bespreking het artikel van M.C. Stronks in Migrantenrecht 2009, nr. 2 (ve09000340).