Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09000457 05-03-2009, TK 30573, 36 - Brief MvBuZa over visumplicht Turkse dienstverrichters n.a.v. HvJEG 19 februari 2009 (Soysal en Savatli)

Datum document
05-03-2009
Auteur
MvBuZa
Kenmerk

KST 30573, 36

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Standstill-bepaling
Turkije
Visum
Vrij verrichten van diensten
Beschrijving

Mede namens de MvJ voldoet de MvBuZa aan het verzoek van het lid Fritsma om, voorafgaand aan een spoeddebat met de MvJ over de uitspraak van het HvJEG inzake de visumplicht voor Turkse dienstverrichters (voor Duitsland) (Soysal en Savatli, ve09000248) geïnformeerd te worden.
De gevolgen van het arrest kunnen per EU-lidstaat verschillend zijn, afhankelijk van het specifieke regime in 1973. Op dit moment wordt om die reden nadere studie verricht naar de regelgeving en praktijk die in Nederland op 1 januari 1973 gold m.b.t. de visumplicht voor Turkse dienstverrichters. Ook andere EU-lidstaten verrichten een dergelijke studie. Gelet op de mogelijke verschillende consequenties die het arrest voor individuele Schengenlanden kan hebben, zal dit arrest binnenkort in EU-verband worden besproken. Afhankelijk van de uitkomst van genoemde studies en beraad zal kunnen worden bepaald hoe Nederland en de andere lidstaten uitvoering moeten geven aan het arrest. Gelet hierop is het op dit moment nog niet mogelijk om in een spoeddebat op zeer korte termijn een inhoudelijke reactie te geven.
Het spoeddebat vond plaats op 10 maart 2009 (ve09000458).