Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09001066 24-06-2009, TK 31813, 7 - Rwn - Meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties - Nota van wijziging

Datum document
24-06-2009
Auteur
MvJ
Kenmerk

KST 31813, 7

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Nationaliteit(srecht)
Naturalisatie / Rwn
Beschrijving

Nota van wijziging bij voorstel van rijkswet (ve09000235) tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties.
De wijziging van artikel I, onderdeel C, in artikel 6a, derde lid betreft een wijziging van juridisch technische aard.
Met de wijziging van artikel I, onderdeel D, wordt bewerkstelligd dat iedere nieuwe Nederlander dezelfde mate van kennis verwerft van de staatsinrichting van het Koninkrijk, alsmede van de staatsinrichting en maatschappij van het land van ingezetenschap. Het belang van de eenheid van het Koninkrijk wordt hierdoor onderstreept.
In artikel I, onderdeel G, wordt het vierde lid (nieuw) van artikel 14 aldus gewijzigd dat de persoon die de Nederlandse nationaliteit heeft verloren op grond van het tweede òf derde lid de Nederlandse nationaliteit in beginsel niet kan herkrijgen. In het oorspronkelijke artikel gold dit uitsluitend voor de persoon bedoeld in het derde lid (nieuw).
--- De vaste commissie voor Justitie heeft in de procedurevergadering van woensdag 1 juli 2009 besloten het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Parlementair dossier 31813