Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19001287 26-04-2019, VV 2000 - 163 ste wijziging - Afschaffing discretionaire bevoegdheid

Datum document
26-04-2019
Auteur
SvJ&V
Kenmerk

2570168

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Beperkingen artikel 3.4 Vb 2000
Discretionaire bevoegdheid
Ambtshalve vergunning verlening
Humanitaire redenen
Bevoegdheid van Minister of Staatssecretaris
VV 2000
Omschrijving

Op 30 april 2019 in de Staatscourant (nr. 24697) gepubliceerde regeling tot wijziging van het Vreemdelingenvoorschrift 2000 i.v.m. de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid.
Deze regeling bevat een uitwerking van het Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 i.v.m. de aanpassing van enkele regels voor de beoordeling van verblijfsaanvragen (Stb. 2019, 143, ve19001110). Het betreft de aanwijzing van bepaalde categorieën vreemdelingen waaraan een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder een beperking verband houdend met tijdelijke (art. 3.48 lid 2 onder b Vb) of niet-tijdelijke (art. 3.51 lid 3 Vb) humanitaire gronden kan worden verleend. Voorts wordt o.g.v. art. 3.4 lid 4 Vb 2000 een categorie vreemdelingen aangewezen voor gevallen waarin verlening van een VVR-bep op grond van internationale verplichtingen daartoe nopen of een wezenlijk Nederlands belang met de aanwezigheid van de desbetreffende vreemdelingen gediend is.
Inwerkingtreding: 1 mei 2019
--- Wijziging Vc 2000 (WBV 2019/7): ve19001286

Aanvullende opmerkingen
Wet