Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09001344 02-10-2009, TK 32175, 1 - Brief MvWWI en MvJ en SvJ over Kabinetsaanpak huwelijks- en gezinsmigratie

Datum document
02-10-2009
Auteur
MvWW&I, MvJ, SvJ
Kenmerk

TK 32175, 1

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Fraude
Gezinshereniging en gezinsvorming
Huiselijk geweld
Huwelijk (Schijn -, Gedwongen -) / geregistreerd partnerschap
Inburgering, wet inburgering buitenland
Beschrijving

Brief van de MvWW&I, de MvJ en de SvJ aan de TK over de kabinetsaanpak van huwelijks- en gezinsmigratie (onderstaande tekst is gebaseerd op het persbericht dat als extra bestand is opgenomen).
Het kabinet wil dat minder mensen met ongunstige perspectieven aan huwelijksmigratie beginnen. De eisen voor huwelijksmigratie en inburgering worden hoger. Centraal staan arbeidsparticipatie bevorderen en fraude bestrijden.

 • Tegengaan van fraude en misbruik rond huwelijksmigratie door onder meer:
  - IND liaisonfunctionarissen op de ambassades plaatsen, om preventief in te kunnen grijpen bij misbruik of dwang bij een voorgenomen huwelijk;
  - in het eerste jaar strenger controleren of de partner nog aan het inkomensvereiste voldoet;
  - controleren op aspecten van openbare orde en eventueel beroep op de bijstand.
 • Het niveau van de Toets gesproken Nederlands in het basisexamen inburgering in het buitenland wordt verhoogd naar A1. Ook wordt een schriftelijke toets toegevoegd.
 • Bestrijden ongewenste aspecten, zoals achterlating, huiselijk geweld, huwelijksdwang, polygamie en neef/nichthuwelijken. Huwelijken tussen bloedverwanten t/m 3e en 4e graad worden niet meer geaccepteerd als grond voor toelating.
 • Onderzocht wordt of het mogelijk is:
  - een aanvullende opleidingsinspanning te vragen van de gezinsmigrant;
  - via een verdragswijziging de minimumleeftijd te verhogen van 15 naar 18 jaar voor in het buitenland gesloten huwelijken;
  - in het buitenland gesloten polygame huwelijken hier niet meer te erkennen.
 • Bekeken wordt hoe de eis van een zelfstandige woonruimte kan worden gesteld aan iemand die een huwelijkspartner uit het buitenland laat komen.
 • Nagestreefd wordt om samen met andere lidstaten en de Europese Commissie te komen tot afspraken over o.a. het tegengaan en opsporen van schijnhuwelijken en -relaties, het tegengaan van gedwongen huwelijken en polygamie en de verblijfsrechtelijke gevolgen hiervan, het voorkomen van oneigenlijk gebruik van gemeenschapsrecht en de aanpak van partners die zich schuldig hebben gemaakt aan relationeel geweld. Ook wordt onderzocht of een leeftijdsgrens van 24 jaar kan worden ingevoegd in de Gezinsherenigingsrichtlijn. Een opleidingseis aan de partner in Nederland als voorwaarde voor gezinsvorming/hereniging zal ingebracht worden in de onderhandelingen voor de Richtlijn die in 2010 wordt verwacht.
 • Extra bestanden