Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09001510 30-10-2009, TK 19637, 1306 - Brief SvJ en MvJ met maatregelen ter bestrijding criminaliteit onder vreemdelingen n.a.v. WODC-rapport ‘Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal’

Datum document
30-10-2009
Auteur
MvJ, SvJ
Kenmerk

DDS/5610170/09 - KST 19637, 1306

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
Eergerelateerd geweld
Huiselijk geweld
Jeugdcriminaliteit
Ongewenstverklaring
Openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid
TBS-maatregel
Verblijfsvergunning, intrekking
Beschrijving

Mede n.a.v. het WODC rapport 'Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal' (ve09001513) komt het kabinet met voorstellen om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van criminaliteit onder vreemdelingen in Nederland.

 • Aanscherping glijdende schaal: hardere aanpak ernstige delicten
  Het openbare ordebeleid ten aanzien van plegers van ernstige delicten wordt aangescherpt in het bijzonder wat betreft misdrijven die rechtstreeks in de weg staan aan de vreedzame deelneming aan de Nederlandse samenleving.
 • Aanscherping glijdende schaal: verlenging periode voor de cumulatie van straffen en maatregelen
  Het stapelen van straffen en maatregelen is nu mogelijk ingeval de vreemdeling een verblijfsduur heeft van vijf jaar of minder. Deze termijn wordt losgelaten. Vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden hiermee ook onder het bereik van de glijdende schaal gebracht als zij bij herhaling worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maatregel of taakstraf die onherroepelijk is geworden.
 • Aparte glijdende schaal voor veelplegers
  Om de veelplegers aan te pakken wordt niet (alleen) de opgelegde straf, maar ook het aantal keren dat een misdrijf wordt gepleegd (dat tot een veroordeling leidt), bepalend voor verblijfsbeëindiging. Indien er sprake is van vijf veroordelingen of meer voor een misdrijf, is sprake van een crimineel gedragspatroon dat zou moeten leiden tot verblijfsbeëindiging.
 • Toepassen van de glijdende schaal bij minderjarigen
  De uitzonderingsbepalingen die in de huidige glijdende schaal gelden voor minderjarigen en langdurig verblijvenden worden gewijzigd. Naast handel in verdovende middelen wordt ‘geweldsmisdrijf’ toegevoegd als grond om tot verblijfsbeëindiging over te gaan. Er komt geen wijziging in het beleid dat een vreemdeling, zolang hij minderjarig is, in beginsel niet wordt uitgezet.
 • VRIS-verbetermaatregelen en vaker toetsing openbare orde door de IND
  De IND gaat bij vernieuwing of vermissing van het verblijfsdocument, anders dan nu, toetsen aan openbare orde om de effectiviteit van de toepassing van het beleid te vergroten. Ook de verbetering van de uitvoering van het VRIS-protocol vergroot de effectiviteit van de toepassing van het beleid.
  Verder wordt de herziening van de glijdende schaal aangegrepen om de strafbeschikking waarin een taakstraf is opgelegd, evenals de gedragsbeïnvloedende maatregel onder de glijdende schaal te brengen. Dit betekent dat een onherroepelijke en onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf, taakstraf (leer- of werkstraf of een combinatie hiervan) en maatregel (TBS, ISD, PIJ en gedragsbeïnvloedende maatregel) kan leiden tot verblijfsbeëindiging.
  Ook wordt ingegaan op toezeggingen tijdens algemene overleggen die zien op eergerelateerd en huiselijk geweld en op het al dan niet meetellen van de (verlengde) tijd doorgebracht in de TBS-kliniek bij de glijdende schaal.
  Document