Overslaan en naar de inhoud gaan

ve20000828 15-03-2020, TK 25295, 114 - Brief SvJ&V, MvJ&V en MvR inzake vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

Datum document
15-03-2020
Auteur
SvJ&V
MvJ&V
MvR
Kenmerk

KST 25295, 114; 35300 VI, 114

Redacteur
Esther Wolthuis
Trefwoorden
Opvang
Aanvraag, asiel
Aanvraag, indiening
Rechtsbijstand
Bewaring
Identiteit en nationaliteit (vaststelling van -)
Horen, in asielprocedure
Horen, in bezwaar of adm. beroep
Beroep
Hoger beroep
Immigratie, algemeen
Medische omstandigheden
Openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid
Coronamaatregelen / Covid-19
Beschrijving

Op 15 maart 2020 zijn door het kabinet verdere maatregelen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. Ook op het terrein van het Ministerie van J&V zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. In deze brief informeren de MvJ&V, SvJ&V en MvR de Kamer over maatregelen die t/m 6 april 2020 zijn of worden genomen rond o.a. de rechtspleging en migratieketen.
Rechtspleging: De Rechtspraak heeft in overleg met het OM, de advocatuur en het ministerie van J&V besloten de gerechtsgebouwen te sluiten. Dit betekent dat zittingen geen doorgang zullen vinden m.i.v. dinsdag 17 maart, 0.00 uur t/m 6 april 2020, tenzij er een dringende noodzaak is voor een zitting. Hetzelfde geldt voor de ABRvS. Er zijn veel situaties denkbaar waarin rechtspraak door moet gaan en de behandeling van zaken geen uitstel kan dulden. Dit geldt bijvoorbeeld voor zaken waarbij zeer ingrijpende spoedeisende beslissingen genomen moeten worden, zoals vreemdelingenbewaring ter fine van uitzetting. Waar voortgang van urgente zaken noodzakelijk is, zal de rechtspraak passende maatregelen nemen. Het Juridisch Loket heeft besloten al haar vestigingen en servicepunten en overige externe locaties te sluiten voor inloopbalies en spreekuren. Rechtzoekenden kunnen bij het Juridisch Loket vanaf 16 maart nog wel telefonisch, via e-mail en internet terecht. Op 16 maart zal nadere informatie volgen.
Migratieketen: van vreemdelingen die nu Nederland bereiken is niet steeds en op voorhand bekend  waar zij verbleven hebben voor hun komst naar Nederland. Besloten is daarom m.i.v. 16 maart alle contacten tot een minimum te beperken. Vreemdelingen die in Nederland aankomen zullen niet tot de COA-opvang worden toegelaten. Er zal geen identificatie en registratie plaatsvinden en gehoren (zowel asiel als regulier) door de IND zullen niet langer doorgang vinden. Dat geldt in beginsel ook voor terugkeergesprekken die de DT&V voert. De loketfunctie van de IND wordt beperkt tot spoedzaken. Voor zover door bovenstaande maatregelen niet binnen bij wettelijk voorschrift bepaalde termijnen kan worden beslist, is er sprake van een situatie van overmacht. Er zal zo spoedig mogelijk een nadere uitwerking van de maatregelen volgen.
--- Zie ook Nieuwsbericht IND: ve20000781
--- Zie voor de nadere uitwerking van de maatregelen genomen in de asielketen de brief van de SvJ&V van 20 maart 2020, ve20000890.

Document
Aanvullende opmerkingen
Wet