Overslaan en naar de inhoud gaan

ve20001462 04-05-2020, TK 29861, 49 - Brief MvSZW inzake bescherming arbeidsmigranten tegen coronavirus

Datum document
04-05-2020
Auteur
MvSZW
Kenmerk

KST 29861, 49; 25295, 49

Redacteur
Dide Swarte
Trefwoorden
Arbeid, grensoverschrijdende
Coronamaatregelen / Covid-19
Arbeidsmarktpositie en -beleid
Openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid
Huisvesting (passende)
Arbeid in loondienst
Vrij verkeer van werknemers
Beschrijving

Met deze brief informeert de MvSZW de Kamer over de actuele situatie rondom (EU-) arbeidsmigranten en het coronavirus.
- Situatie arbeidsmigranten en het coronavirus: De coronacrisis maakt de bestaande problemen rond arbeidsmigranten, zoals tekorten aan goede huisvesting en de afhankelijkheidsrelatie van de werkgever, alleen maar pregnanter. Veel arbeidsmigranten werken in vitale sectoren zoals de land- en tuinbouw of in de logistiek. Doordat zij veelal dicht op elkaar leven, werken en reizen, lopen zij risico op besmetting met het coronavirus. Het is van groot belang dat werkgevers voorzorgsmaatregelen treffen. Het kabinet zet in op voorlichting over de voorzorgsmaatregelen en RIVM-richtlijnen in verschillende talen, die o.a. op arbeidsmigranten is gericht. Het is van groot belang dat werkgevers, huisvesters, gemeenten en de arbeidsmigranten zelf, er alles aan doen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken.
- Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten: De kwetsbare positie van arbeidsmigranten zorgt voor een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus, wat zowel schadelijk is voor de gezondheid van arbeidsmigranten zelf, als voor de continuïteit van vitale processen zoals in de voedselketen. De problematiek waarover het kabinet signalen binnen krijgt, is te onderscheiden in problemen op het gebied van werk, huisvesting, vervoer, zorg en grenzen. Door de diverse aspecten van de problemen die worden gesignaleerd, als mede de urgentie van de problematiek, is er besloten om een ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ in te richten. Het doel van het aanjaagteam is drieledig. Het aanjaagteam zal de bescherming van arbeidsmigranten agenderen bij werkgevers, gemeenten en provincies, en partijen op regionaal niveau samenbrengen. Tegelijkertijd zal er gezamenlijk met deze partijen en interdepartementaal worden gezocht naar maatregelen voor de bescherming van arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange termijn. Daarnaast zal het aanjaagteam monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig stimuleren tot arbeidsbemiddeling.
--- Zie ook ve20001463 voor reactie op de initiatiefnota 'Actieplan Arbeidsmigratie'.

Aanvullende opmerkingen
Wet