Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10000917 10-06-2010, WBN 2010/5 - HRWN 2003 - Postnatale erkenning door niet-Nederlandse man

Datum document
10-06-2010
Auteur
MvJ
Kenmerk

WBN 2010/5

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
WBN 2010/5
Trefwoorden
Erkenning (in familierechtelijke zin)
Naturalisatie / Rwn
Naturalisatie, Handleiding Rwn 2003
WBN
Omschrijving

Op 22 juni 2010 in de Staatscourant (nr. 9463) gepubliceerd Wijzigingsbesluit 2010/5 houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.
Deze wijziging van de Toelichting ad artikel 3, derde lid, is het gevolg van de beschikking van de Hoge Raad van 10 juli 2009 (ve10000340), waarin is beslist dat kinderen die tussen 1 januari 1985 en 1 april 2003 postnataal zijn erkend door een niet-Nederlandse man en daarnaast voldoen aan de eisen van het toen geldende art. 3 lid 3 RWN, het Nederlanderschap verwerven o.g.v. de derde generatieregel in art. 3 lid 3 (oud) RWN vanaf datum van de erkenning.
De beschikking heeft geen invloed heeft op de uitleg van het derde generatie artikel in de periode van 1 april 2003 tot 1 maart 2009. Vanaf 1 maart 2009 (inwerkintreding Wet van 27 juni 2008, Stb. 2008, 270; ve08001555), heeft deze redenering wel weer invloed op art. 3 lid 3lid RWN. Het kind dat, nadat het erkend/gewettigd is, voldoet aan de eisen van art. 3 lid 3 verkrijgt het Nederlanderschap. Voor een kind, dat ten tijde van de erkenning ouder was dan zeven jaar, geldt nog wel de aanvullende voorwaarde dat het biologisch vaderschap van de erkenner moet vaststaan. Het biologisch vaderschap kan worden vastgesteld door de rechter of voldoende betrouwbaar te achten bewijs van biologisch vaderschap kan worden overgelegd. Dit is DNA-bewijs dat voldoet aan het Besluit DNA-onderzoek vaderschap (Stb. 2008, 417; ve08001853).
Door deze gewijzigde uitleg van art. 3 lid 3 RWN, is het dus goed mogelijk dat kinderen die in het verleden erkend zijn door een vreemdeling, nu alsnog Nederlander blijken te zijn.
Inwerkingtreding: 1 oktober 2010.