Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10000947 17-06-2010, TK 32420, 1 en 2 - Vw 2000 - Wijziging ter implementatie Terugkeerrichtlijn 2008/115 - KB en VvW

Beschrijving

Koninklijk besluit en wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) (ve09000077).  Implementatietermijn: 24 december 2010.
ve10000948: Memorie van toelichting
ve10000949: Advies RvS
---

  • Toegang tot dit volledige document?

    Wilt u toegang tot het volledige document, neemt u dan een gratis proefaccount op Migratieweb.