Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10001123 23-07-2010, IND Werkinstructie 2010/8 - Normbedragen geldend vanaf 1 juli tot 31 juli 2010 en van 31 juli 2010 tot 1 januari 2011

Omschrijving

In deze werkinstructie zijn de normbedragen neergelegd zoals deze voor de IND van belang zijn bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het betreft hier normbedragen zoals deze door de Minister van SZW worden vastgesteld i.h.k.v. de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en door de Minister van OCW i.h.k.v. de Wet Studiefinanciering

  • Toegang tot dit volledige document?

    Wilt u toegang tot het volledige document, neemt u dan een gratis proefaccount op Migratieweb.