Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10001178 30-03-2010, VEU en VWEU (geconsolideerde versies) en Handvest grondrechten EU, Pb 2010/C 83

Datum document
30-03-2010
Auteur
Publicatiebureau EU
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
EU Handvest grondrechten
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Omschrijving

Door het Publicatiebureau van de EU uitgegeven brochure met de geconsolideerde versies van
● het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)
● het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
● de protocollen en bijlagen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen die zijn aangebracht bij het Verdrag van Lissabon dat op 13 december 2007 is ondertekend en op 1 december 2009 in werking is getreden.
● de verklaringen gehecht aan de slotakte van de intergouvernementele conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen.
● het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat op 12 december 2007 in Straatsburg door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is afgekondigd en dat krachtens art. 6, lid 1, eerste alinea, VEU dezelfde juridische waarde heeft als de Verdragen.
--- Deze consolidatie werd tevens gepubliceerd in Pb C 83 van 30 maart 2010 en bevat de rectificaties die sinds de publicatie in Pb C 115 van 9 mei 2008 (ve08000709: VWEU en ve09001594: VEU) zijn vastgesteld.

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

About EU Bookshop
Managed by the Publications Office of the European Union, EU Bookshop gives you online access to the European Union’s official publications.
You can download them as PDF files or (for some) order copies to be sent to you at home.

Wet
Wet
EU Verdragen