Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10002026 12-11-2010, TK 30573, 57 - Brief MvIA over inwerkingtreding Modern Migratiebeleid

Datum document
12-11-2010
Auteur
MvI&A
Kenmerk

KST 30573, 57 - 5675077/10

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Modern Migratiebeleid
Beschrijving

De minister voor Immigratie en Asiel bericht de Tweede Kamer dat de Wet Modern Migratiebeleid, anders dan was beoogd, niet op 1 januari 2011 in werking kan treden. Reden hiervoor is dat aan de randvoorwaarde voor de inwerkingtreding, te weten een succesvolle uitrol van INDiGO - het nieuwe informatiesysteem van de IND - op 1 januari 2011, niet is voldaan.
Besloten is om een audit te laten uitvoeren naar het INDiGO-programma, die moet leiden tot aanbevelingen op het gebied van de implementatie van het systeem en de risicobeheersing van het programma. Op basis van de resultaten van de audit kan een reële nieuwe invoeringsdatum voor de Wet Modern Migratiebeleid worden vastgesteld.
De gevolgen van het uitstel worden op zo kort mogelijke termijn geïnventariseerd. Voor het modern migratiebeleid geldt dat de huidige proeftuinen, waarin de deelnemende bedrijven en instellingen nu al profiteren van de kortere procedures en lagere administratieve lasten, worden voortgezet. De minister verwacht de Kamer begin 2011 over de uitkomsten van de audit en de verdere voortgang van INDiGO te kunnen berichten.