Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10002093 16-11-2010, EHRM, 52983/10 - Ontvankelijkheidsbeslissing

Datum uitspraak
16-11-2010
Instantie
EHRM
Zaaknummer
52983/10
Redacteur
Gerd Westendorp
Trefwoorden
Arbeid, in strijd met Wav (illegale -)
Bestuurlijke boete
Eerlijk proces
Evenredigheidsbeginsel
Legaliteitsbeginsel
Wav
Kernbegrippen

Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Persgroep / Niet-ontvankelijkheid Rule 52A / Art. 7 EVRM / Lex-certa beginsel /

Inhoud

Het Hof overweegt dat afgaand op de stukken en voor zover het binnen haar bevoegdheid ligt de klacht geen schending van een van de rechten van het EVRM inhoudt. De beslissing is een finale. De Griffie is niet in staat om verdere details over de enkele rechter procedure of verdere correspondentie betreffende deze zaak te verstrekken. Deze communicatie is gedaan ingevolge art. 52A Rules of Court (ve04000951).
Klacht niet-ontvankelijk.
--- Afgaande op informatie van mr. T. de Lange betreft het hier een beroep op art. 7 EVRM.
--- Zie o.a. ABRvS 4 mei 2010 (ve10000673) en 17 maart 2010, JV 2010/163 nt T. de Lange (ve10000423).
--- ve10002092: Gelijkluidende niet-ontvankelijkheidsbeslissing in zaak van de Volkskrant.