Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10002099 24-11-2010, TK 19637, 1375 - Brief MvIA over brief EHRM m.b.t. individuele beoordeling Irakese zaken en toezegging toekomstige openbaarmaking

Datum document
24-11-2010
Auteur
MvI&A
Kenmerk

KST 19637, 1375 - 5677249/10

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Interim measure (Rule 39)
Irak
Rechtsbijstand
Uitzetting
Beschrijving

De minister informeert de Tweede Kamer over de brief van EHRM van 23 november (ve10002098) waaruit volgt  dat de generieke Rule 39 maatregel van 2 november ten aanzien van de gedwongen terugkeer van Iraakse vreemdelingen niet langer van toepassing is. Zie TK 19637, 1368 (ve10001938) en EHRM brieven van 22 oktober (ve10001892) en 3 november 2010 (ve10001937).  
Gelet op de informatie in deze brief concludeert de minister dat er geen aanwijzingen bestaan dat het EHRM van oordeel zou zijn dat gedwongen terugkeer naar Irak i.v.m. de veiligheidssituatie aldaar in het algemeen niet verantwoord zou zijn in het licht van art. 3 EVRM en dat thans in zijn algemeenheid geen juridische belemmeringen meer bestaan tegen gedwongen verwijdering naar Irak. Het Hof zal verzoeken om interim measures beoordelen per individueel geval.
Verder geeft de minister aan dat dit type brieven, waarin het EHRM een eenduidige handelwijze voor toekomstige asielgerelateerde klachten communiceert, voortaan zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld van de Nederlandse rechtspraktijk. Dergelijke brieven worden voortaan uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst ervan toezenden aan de Kamer, waardoor deze openbaar worden en ter beschikking komen van zowel de Nederlandse rechterlijke instanties als van elke individuele rechtsbijstandverlener.