Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10002258 08-12-2010, TK 30573, 58 - Lijst van vragen en antwoorden inzake opheffing visumplicht Albanië en Bosnië-Herzegovina

Datum document
08-12-2010
Kenmerk

KST 30573, 58

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Albanië
Bosnië-Herzegovina
Visum
Beschrijving

Antwoorden van de MvIA op vragen van de Algemene commissie voor Immigratie en Asiel van de TK bij brief van 18 november 2010 inzake opheffing visumplicht Albanië en Bosnië-Herzegovina.
De vragen hadden met name betrekking de kwalificaties ‘veiligheidsklep’ en ‘noodremprocedure’ die zijn gegeven aan de mogelijkheid die bestaat voor de Europese Commissie om een voorstel in te dienen bij de Raad om “snel over te gaan tot opschorting” van de visumliberalisatie voor onderdanen van landen van de Westelijke Balkan in geval van een plotselinge toestroom. Deze mogelijkheid staat beschreven in de Verklaring van de Commissie.
Zie bij Nieuwsbericht voor meer informatie (en documenten) over deze visumvrijstelling die naar verwachting vanaf half december 2010 gaat gelden. [bestand: onopgemaakte versie van de publicatie]