Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11000179 14-01-2011, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/24147, 10/24148 [LJN: BP1160]

Datum uitspraak
14-01-2011
Instantie
Rechtbank Haarlem
Zaaknummer
AWB 10/24147, 10/24148
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Medisch advies
Medische behandeling, aanvraag voor
Medische zorg
MVV-vereiste
Senegal
Sierra Leone
Kernbegrippen

Medische behandeling / MVV-vereiste / Medisch reisbeletsel / Hardheidsclausule / Medische noodsituatie / PTSS / Sierra Leone / BMA-advies / Mantelzorgnetwerk / Onvoldoende gemotiveerd dat eiser kan worden behandeld in Senegal, niet zijnde land van herkomst of bestendig verblijf / Taalbarrière betreft niet feitelijke toegankelijkheid maar medische zorg zelf

Inhoud

Eiser, afkomstig uit Sierra Leone, heeft in Senegal geen gezins- of familieleden of andere bekenden die hem mantelzorg kunnen verlenen, nu dat niet zijn land van herkomst of bestendig verblijf is. Nu het BMA in zijn advies heeft gesteld dat een goed functionerend steunsysteem en de totale leefomstandigheden van invloed zijn op de mentale toestand van eiser, en daarmee op het welslagen van zijn medische behandeling, kon verweerder niet volstaan met de stelling dat de toekomstige behandelaars van eiser niet de plicht hebben te zorgen voor een goed functionerend steunsysteem gedurende zijn verblijf in Senegal in afwachting van zijn mvv-aanvraag. Het beleid in B8/3.4 Vc 2000 kan niet zonder meer van overeenkomstige toepassing worden geacht op de toegankelijkheid van de medische zorg in Senegal, niet zijnde het land van herkomst of bestendig verblijf, terwijl vast staat dat eiser niet in staat wordt geacht (door) te reizen naar Sierra Leone, zijn land van herkomst om aldaar de beslissing op zijn mvv-aanvraag af te wachten. Het uitgangspunt in het beleid, dat de vreemdeling in de feitelijke toegang tot de medische zorg niet zal verschillen van vele van zijn landgenoten, is immers niet van toepassing op eiser, die nu juist wel verschilt van zijn landgenoten omdat hij is aangewezen op de zorg in een derde land, waarvan niet zonder meer kan worden aangenomen dat hij aldaar als derdelander een inkomen zal kunnen verwerven en een ziektekostenverzekering zal kunnen afsluiten en waarvan hij bovendien de taal niet spreekt. Daarbij komt dat de door eiser te ondervinden taalbarrière niet de feitelijke toegankelijkheid maar de medische zorg zelf betreft. Onder verwijzing naar het RTG ’s-Gravenhage 6 april 2010 (2009 H 037)* is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet heeft kunnen stellen dat het aan eiser is om te regelen dat hij zich in Senegal verstaanbaar kan maken. Bij zijn behandeling gaat het om een therapie gericht op traumabehandeling, welke in een veilige en vertrouwde setting zal moeten plaatsvinden. Daarin is geen plaats voor een tolk. Omdat uit de BMA-adviezen niet blijkt dat er in Senegal psychotherapie en gesprekken met een psychiater voor eiser beschikbaar zijn in een voor hem begrijpelijke taal, blijkt niet dat voor eiser in Senegal behandeling voor zijn klachten aanwezig is. Eiser heeft daarom concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid en volledigheid van het BMA-advies aangedragen. Beroep gegrond.
--- * Deze uitspraak van het RTG werd op 15 maart 2011 (ve11000850) door het CTG vernietigd.