Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11000218 27-01-2011, TK 19637, 1392 - Brief MvIA inzake hoger beroep in de zaak Sahar

Datum document
27-01-2011
Auteur
MvI&A
Kenmerk

5684143/11 - TK 19637, 19637, 1392

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
Aanvraag, herhaalde
Afghanistan
Hoger beroep
Kinderen
Nova
Onmenselijke behandeling / Marteling
Vrouwen
Beschrijving

De MvIA deelt de Tweede Kamer mee hoger beroep te hebben ingesteld tegen de uitspraak van de VK ’s-Hertogenbosch (ve11000146) in de zaak van de Afghaanse familie Hbrahimgel, waar het meisje Sahar deel van uit maakt. De ABRvS is verzocht deze zaak zo spoedig als mogelijk te behandelen. Op dit moment ziet de minister geen feiten en omstandigheden die maken dat deze zaak zo uitzonderlijk is dat hij gebruik zal maken van zijn discretionaire bevoegdheid.
De minister licht zijn beslissing om hoger beroep in stellen aldus toe dat de motiveringen in de uitspraak zo algemeen zijn dat dat zij ook van toepassing kunnen zijn op de situatie van andere Afghaanse meisjes die al geruime tijd in Nederland verblijven. Dit kan gevolgen voor het kabinetsbeleid hebben. Bovendien lijkt het oordeel van de rechter in tegenspraak met eerdere uitspraken over verwesterde Afghaanse meisjes. Ondertussen heeft de MvIA de MvBuZa gevraagd specifiek te rapporteren over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan, aangezien deze informatie in het ambtsbericht over Afghanistan niet eenduidig is en er momenteel aan een update van dat ambtsbericht wordt gewerkt. De uitspraak van de rechtbank roept volgens de MvIA fundamentele vragen op over wie er nu verantwoordelijk is te houden voor lang verblijf in Nederland, vooral veroorzaakt door niet gehoor te geven aan de vertrekplicht en doorprocederen om het verblijf te verlengen. Om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen komt de MvIA over enkele weken met een beleidsvisie t.a.v. versnellingen en stroomlijnen van toelatingsprocedures en tegengaan van het 'stapelen' van procedures.
--- Zie over 'stapelen procedures' ook de brief van 11 januari 2011 (ve11000108) over niet mogen afwachten vovo-verzoek na afwijzing herhaalde aanvraag of bij misbruik van recht.