Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11000704 04-02-2011, HvJEU, C-50/11 (Emegor) - Prejudiciële vragen

Datum uitspraak
04-02-2011
Instantie
HvJEU
Zaaknummer
C-50/11
Redacteur
Gerd Westendorp
Trefwoorden
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Kernbegrippen

Art. 15 en 16 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Italië / Strafbaarstelling illegaal verblijf / Niet meewerken aan uitzettingsprocedure

Inhoud

Het Tribunale di Ivrea (Italië) stelt de volgende prejudiciële vragen:
Moeten de artt. 15 en 16 Richtlijn 2008/115, gelet op de beginselen van samenwerking en van het nuttig effect van richtlijnen, aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een onderdaan van een derde staat die illegaal op het nationale grondgebied verblijft, kan worden onderworpen aan de strafsanctie van gevangenisstraf tot vier jaar ingeval hij het eerste verwijderingsbevel van de questore niet binnen vijf dagen na betekening opvolgt, en met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar indien hij geen gehoor geeft aan latere bevelen (met de verplichting voor de opsporingsambtenaren, tot aanhouding op heterdaad over te gaan), enkel op grond dat de vreemdeling niet meewerkt aan de uitzettingsprocedure, meer in het bijzonder op grond dat hij enkel een bestuurlijk verwijderingsbevel niet opvolgt?