Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11000988 11-04-2011, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/10351 [LJN: BQ1511]

Datum uitspraak
11-04-2011
Instantie
Rechtbank Roermond
Zaaknummer
AWB 11/10351
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Algerije
Bewaring, gronden
Bewaring, lichter middel
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Kernbegrippen

Bewaring / Art. 2 lid 2 en 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen uitsluiting groepen vreemdelingen d.m.v. Mededeling in Stcrt / Gronden / Lichter middel

Inhoud

Eiser, van gestelde Algerijnse nationaliteit, heeft beroep ingesteld tegen de op 25 maart 2011 opgelegde maatregel.
1. Mede onder verwijzing naar VK ‘s-Hertogenbosch 28 maart 2011 (ve11000776) overweegt de Rb dat de Terugkeerrichtlijn (ve09000077) tot op heden niet is geïmplementeerd. Verweerder kan dus geen gebruik maken van de bevoegdheid die art. 2 lid 2 Tri hem beoogt te geven. Bovendien, indien verweerder in diens standpunt dat de Vw 2000 een (partiële) implementatie van de Tri is, zou moeten worden gevolgd, kan gebruikmaking van de bevoegdheid in art. 2 lid 2 Tri, waarbij bepaalde groepen mensen worden uitgesloten van de werking van de Tri, zoals verweerder beoogt m.b.t. eiser i.v.m. het feit dat hij ongewenst is verklaard, slechts bij wet in formele zin geschieden en niet middels beleid, zoals de Mededeling in de Staatscourant 10 maart 2011 (nr. 4082; ve11000599). Eiser is niet van de werking van de Tri uitgesloten.
2. Aan de bewaring is ten grondslag gelegd: a. geen geldig identiteitsbewijs; b. geen vaste woon- of verblijfplaats; c. geen voldoende middelen van bestaan dan wel over voldoende middelen om zijn terugreis te bekostigen; d. ongewenst verklaard; e. is veroordeeld voor een misdrijf; f. eerder niet rechtmatig hier verbleven; g. niet gehouden aan vertrektermijn; h. bediend van een of meerdere aliassen. De gronden onder f, g en h zijn zonder meer te scharen zijn onder het criterium van art. 15 lid 1, onder b, Tri. Ook de grond onder c. ondersteunt het vermoeden dat eiser zijn uitzetting zal ontwijken of belemmeren. Zonder de beschikking te hebben over voldoende middelen is een vreemdeling immers niet in staat zelf zijn vertrek mogelijk te maken. Verder heeft eiser te kennen gegeven Nederland nooit te zullen verlaten en dat hij, nu hij niets meer te verliezen heeft, zich tegen zijn uitzetting zal verzetten. Vorengenoemde gronden in samenhang met de verklaringen van eiser zelf, zijn voldoende zijn om de maatregel te kunnen dragen, omdat daaruit een vermoeden van ontwijken en/of belemmeren van de uitzetting kan worden afgeleid.
3. Terughoudend toetsend oordeelt de Rb dat verweerder heeft kunnen stellen dat een lichter middel niet is aangewezen. De door eiser gestelde psychische problematiek geeft vooralsnog geen aanleiding om in dit verband anders te oordelen, nu niet is gebleken dat eiser o.g.v. zijn huidige medische situatie detentieongeschikt is. Beroep ongegrond.