Overslaan en naar de inhoud gaan

ve12000668 13-03-2012, TK 30573, 100 - Brief MvI&A met eerste voortgangsrapportage INDiGO

Datum document
13-03-2012
Auteur
MvI&A
Kenmerk

2012-0000138581 | KST 30573, 100

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
IND
Modern Migratiebeleid
Beschrijving

Tijdens het AO van 10 november 2011 (TK 30573, nr. 79, ve12000722, p. 38) heeft de MvI&A toegezegd de Kamer driemaandelijks te informeren over de voortgang van het informatiesysteem INDiGO. Dit is de eerste rapportage, waarin in de eerste paragraaf wordt ingegaan op de voortgang van INDiGO, waaronder sturing en risico’s. Vervolgens beschrijft hij de hoofdactiviteiten die de IND ontplooit in het kader van INDiGO. Voorts meldt de minister de gevolgen van de huidige voortgang van INDiGO voor wetgeving, waaronder de Wet modern migratiebeleid. Tot op heden wordt niet voldaan aan de randvoorwaarden, zodat nog niet kan worden gemeld wanneer de wet MoMi definitief in werking treedt. Tenslotte wordt ingegaan op de budgettaire aspecten.
--- Zie ook Nieuwsbericht 29 maart 2012 Inwerkingtreding Wet Modern Migratiebeleid lijkt nog ver weg.
--- ve12001441: tweede voortgangsrapportage d.d. 20 juni 2012 (TK 30573, 106).