Overslaan en naar de inhoud gaan

ve13000188 30-01-2013, WBV 2013/1 - Nieuw hoofdstuk B22 Langdurig verblijvende kinderen

Datum document
30-01-2013
Auteur
SvV&J
Kenmerk

WBV 2013/1

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
WBV 2013/1
Trefwoorden
AMV (AMA)
Kinderen, langdurig verblijvende -
Vc 2000
WBV
Omschrijving

Op 31 januari 2013 in de Staatscourant (nr. 2573) gepubliceerd Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2013/1 waarbij hoofdstuk B22 'Langdurig verblijvende kinderen' aan de Vreemdelingencirculaire 2000 (ve12002000) wordt toegevoegd.
In het Regeerakkoord (ve12002172) is opgenomen dat langdurig hier verblijvende kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Daartoe wordt een definitieve regeling getroffen, met als onderdeel daarvan een overgangsregeling (ook wel: Kinderpardon). Deze regelingen zijn aan de TK aangeboden bij brief van 21 december 2012 (ve13000005) met in de bijlage de uitwerking van beide regelingen.
Met dit WBV worden beide regelingen als beleidsregels opgenomen in de Vc 2000. De overgangsregeling geeft duidelijkheid aan kinderen met een asielachtergrond, die reeds langdurig in Nederland verblijven, en geldt tot 1 mei 2013. De definitieve regeling moet voorkomen dat er in de toekomst opnieuw discussies ontstaan over lang in Nederland verblijvende kinderen en de rol en verantwoordelijkheid van de overheid ten opzichte van deze, veelal uitgeprocedeerde, vreemdelingen. Vooruitlopend op de opname van de definitieve regeling in het Vb 2000 worden de voorwaarden daarvan in de Vc 2000 opgenomen.
De verblijfsvergunning o.g.v. beide regelingen wordt op aanvraag verleend. De vreemdeling (het kind of zijn wettelijk vertegenwoordiger) moet eerst telefonisch een afspraak maken met de IND via 0900 1234561. Daarna ontvangt hij schriftelijk bericht over het in persoon indienen van de aanvraag bij een IND-loket met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld (meegezonden) formulier. De aanvraag o.g.v. de overgangsregeling moet uiterlijk drie maanden na 1 februari 2013 zijn ingediend. De IND neemt aan dat een aanvraag tijdig is ingediend, als de vreemdeling binnen deze termijn telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Nadien ingediende aanvragen worden beoordeeld o.g.v. de definitieve regeling. Ook een advocaat die namens zijn cliënt een beroep wil doen op de regeling moet 0900 1234561 bellen. Hiervoor kan de Ketenpartnerlijn niet worden gebruikt. Zie B22.2.4 en 3.4 en IND Nieuwsbericht (ve13000191).
Zie voor de vrijstelling van leges de 115e wijziging van het VV 2000 (ve13000187).
Inwerkingtreding: 1 februari 2013.

Wet
Wet
Vc 2000 - B22