Overslaan en naar de inhoud gaan

ve13000497 12-03-2013, TK 19637, HAN 60 - Debat Regeling langdurig verblijvende kinderen [ongecorrigeerd]

Datum document
12-03-2013
Auteur
Tweede Kamer
Kenmerk

HAN 60 - 19637, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1624, 1625, 1626, 1627 [ongecorrigeerd]

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
AMV (AMA)
Kinderen, langdurig verblijvende -
Beschrijving

Tijdens dit debat over de Regeling langdurig verblijvende kinderen (19637, 1597, ve13000005 en WBV 2013/1, ve13000188) werden de volgende moties ingediend waarover op 19 maart 2013 werd gestemd (ve13000567).
- 1613 motie-Van Hijum/Van der Staaij over afzien van de definitieve regeling - verworpen
- 1614 motie-Van Hijum/Van der Staaij Kamer jaarlijks informeren over aantal aanvragen en toekenningen - ingetrokken (*)
- 1615 motie-Fritsma over afzien van het nieuwe generaal pardon - verworpen
1616 motie-Fritsma over nooit verstrekken vergunningen aan vreemdelingen die misdrijf hebben gepleegd - verworpen
- 1617 motie-Fritsma over nooit verstrekken vergunningen aan vreemdelingen die niet hebben meegewerkt aan terug - verworpen
- 1618 motie-Voortman c.s. over vragen advies VN-Comité IVRK - verworpen
- 1619 motie-Voortman c.s. over de groep jongeren die ouder is dan 21 jaar - verworpen
- 1620 motie-Voortman/Gesthuizen over kinderen die een reguliere vergunning hebben aangevraagd - verworpen
- 1621 motie-Gesthuizen c.s. over een reguliere vergunning voor kinderen van 1F'ers - verworpen
- 1624 motie-Voordewind c.s. over IND-registratie van aanvragen en toekenningen - aangenomen
- 1625 motie-Voordewind over bepaling van de medewerking - verworpen
- 1626 motie-Van der Staaij/Van Hijum over verwijtbaarheid overheid bij langdurig verblijf - verworpen
- 1627 motie-Schouw c.s.over jurisprudentieonderzoek implicaties art. 8 m.b.t. criminele gezinsleden - aangehouden (**)
--- (*) Na toezegging deze informatie op te nemen in de rapportage vreemdelingenketen (**) na toezegging de Kamer hierover per brief te informeren.