Overslaan en naar de inhoud gaan

ve03000998 25-02-1964, Richtlijn 64/221/EEG (openbare orde) [ingetrokken]

Datum document
25-02-1964
Auteur
Raad van de EEG
Kenmerk

64/221/EEG

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
64/221/EEG
Trefwoorden
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Gemeenschapsonderdaan
Richtlijn 64/221 Openbare orde
Vrij verkeer van personen
Omschrijving

Ingetrokken m.i.v. 30 april 2006 bij inwerkingtreding Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (ve04001792).
Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid. (Publicatieblad Nr. P 056 van 04/04/1964 blz. 0850 - 0857)

Wet
Wet
Richtlijn 64/221/EEG Openbare orde