Overslaan en naar de inhoud gaan

ve16001290 18-02-2016 en 19, Conclusies Europese Raad met een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie

Datum document
19-02-2016
Auteur
Europese Raad
Kenmerk

EUCO 1/16

Redacteur
Anouk Biersteker
Trefwoorden
Brexit
EU burger(schap)
EU burger, familielid van
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Misbruik van recht of procesrecht
Sociale zekerheid
Verenigd Koninkrijk
Vrij verkeer van personen
Omschrijving

Conclusies van de Europese Raad met afspraken ('A better deal for Britain') die tegemoetkomen aan de Britse zorgpunten, n.a.v. een brief van de Britse minister-president (extra bestand). De afspraken worden van kracht indien en op het moment dat het Verenigd Koninkrijk besluit lid te blijven van de EU.* Deze deal tussen het VK en de EU bestaat uit de volgende documenten, die als bijlagen bij de conclusies zijn gevoegd:
- Een conceptbesluit van de staatshoofden en regeringsleiders, waarvan deel D ziet op sociale uitkeringen en vrij verkeer.
- Verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders over deel A (Economische governance) van het besluit
- Verklaring van de Europese Raad over concurrentievermogen
- Vier verklaringen van de Commissie, onder meer over export van uitkeringen t.b.v. kinderen, en over misbruik van het recht op vrij verkeer, waaronder de zogeheten Europa- of België-route en het schijnhuwelijk.
* De uitkomst van het op 23 juni 2016 gehouden referendum is dat de VK het EU-lidmaatschap zal beëindigen, zodat het genoemde besluit niet van kracht wordt, zie punt 4 van de conclusies.
--- Zie voor een uitgebreide analyse de EU Law Analysis blog van Steve Peers.
--- Zie extra bestand voor de hand-out van de presentatie van Kees Groenendijk op de WRV bijeenkomst van 14 juni 2016. Hij meent dat de afspraken ondanks de 'Brexit' toch relevant kunnen zijn, omdat (andere) lidstaten de wijzigingen wellicht alsnog willen invoeren.

Extra bestanden