Overslaan en naar de inhoud gaan

ve17000515 27-02-2017, TK 19637, 2307 - Brief SvV&J n.a.v. motie Voordewind c.s. inzake aanpassing van de (definitieve) Kinderpardonregeling

Datum document
27-02-2017
Auteur
SvV&J
Kenmerk

KST 19637, 2307

Redacteur
Amber Vranken
Trefwoorden
AMV (AMA)
Kinderen
Kinderen, langdurig verblijvende -
Belang van het kind / IVRK / CRC
Beschrijving

De TK heeft de motie Voordewind (KST 19637, nr. 2301) aangenomen. De motie verzoekt de regering gewortelde kinderen van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf (asiel of regulier humanitair), vijf jaar in Nederland in beeld zijn geweest en beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking te laten komen voor een kinderpardonvergunning.
Het kabinet kan zich vinden in de overweging van de motie dat procedures snel en efficiënt dienen te zijn en dat kansloos doorprocederen dient te worden tegengegaan, zowel van de zijde van de overheid als van de zijde van de aanvrager. Ook door de door de motie voorgestane aanpak van misbruik, criminaliteit en identiteitsfraude sluit aan bij het kabinetsinzet. Echter het niet langer toetsen aan de voorwaarde dat door de vreemdelingen is gewerkt aan terugkeer doorkruist te zeer de mogelijkheden om een effectief vreemdelingenbeleid te voeren. Illegaal verblijf wordt daardoor onnodig gestimuleerd, hetgeen naar het oordeel van het kabinet juist niet in het belang van kinderen is. Bovendien is het niet duidelijk wat de betekenis is van de voorwaarde ´beschikbaar waren voor terugkeer´ die in de motie naast de voorwaarde ´in beeld zijn´ wordt gesteld. Het blijft onduidelijk wat het onderscheid tussen beide is. Het kabinet acht het niet verantwoord tot aanpassing van de definitieve Regeling te komen.