Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18000015 18-12-2017, Tijdelijke regeling aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel

Datum document
18-12-2017
Auteur
MvR
Kenmerk

Stcrt. 2017, 74288

Redacteur
Hans Oort van
Vindplaats
Stcrt. 2017, 74288
Trefwoorden
Humanitaire redenen
Mensenhandel / Uitbuiting / Slavernij
Strafrechtelijke procedure
Voortgezet verblijf
Omschrijving

Op 28 december 2017 in de Staatscourant (nr. 74288) gepubliceerde tijdelijke regeling van de Minister voor Rechtsbescherming (MvR), houdende regels over de pilot vaststelling van aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt gedurende 2018 bij wijze van proef uitgebreid met een Subcommissie slachtofferschap mensenhandel, die tot taak heeft om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen over de vraag of het aannemelijk is dat de aanvrager slachtoffer van mensenhandel is in de zin van art. 273f Sr. Dat deskundigenbericht kan o.a. helpen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Onder meer de Nationaal Rapporteur Mensenhandel pleit ervoor om de identificatie van slachtoffers meer los te koppelen van het strafproces, door het inrichten van een alternatieve, onafhankelijke identificatieprocedure. Het WODC zal deze pilot eind 2018 evalueren.
Inwerkingtreding: 1 januari 2018, en vervalt m.i.v. 1 januari 2019.
Zie 'extra bestand' voor:
- het machtigingsbesluit Wet politiegegevens houdende toestemming tot het verstrekken van politiegegevens aan de Subcommissie slachtofferschap mensenhandel;
- een informatieblad van het Schadefonds Geweldsmisdrijven over de aanleiding en het doel van de tijdelijke regeling en het aanvragen van een deskundigenbericht via de website van het Schadefonds.

Extra bestanden