Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18000707 29-03-2018, TK 30573, 138 - Brief SvJ&V over aanpassing leges door de IND per 3 mei 2018

Datum document
29-03-2018
Auteur
SvJ&V
Kenmerk

KST 30573, 138

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Leges
Beschrijving

Het uitgangspunt van het kabinet is dat de leges die worden geheven bij een aanvraag van een verblijfsvergunning zoveel mogelijk kostendekkend zijn. De kostprijzen waarop de huidige leges zijn gebaseerd, dateren nog van voor de invoering van de Wet MoMi. De invoering van deze wet heeft geleid tot snellere procedures en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, maar ook voor de overheid. De IND heeft daarom recent nieuwe legeskostprijzen berekend, op basis van een in de zomer van 2017 uitgevoerd tijdschrijfonderzoek.
In 2015 en 2016 zijn ook dergelijke tijdschrijfonderzoeken uitgevoerd. Het model waarmee de kostprijzen werden berekend, leverde toen voor de uitsplitsing naar de verschillende legescategorieën geen representatieve uitkomsten op: een grillige kostenontwikkeling als gevolg van de hoge asielinstroom leidde tot onrealistische verhoudingen voor het verdelen van kosten. De legestarieven konden daarom voor die jaren niet met kostprijzen worden onderbouwd. Voor het berekenen van de kostprijzen in 2017 is met een nieuw model gewerkt. Dat is gericht op het vaststellen en toetsen van de tijdsbesteding per product. De uitkomsten ervan bleken wel voldoende representatief. De wijzigingen zullen m.i.v. 1 april 2018 worden aangepast in het VV 2000 en gaan in op 3 mei 2018.
--- Zie extra bestand voor de nieuwe kostprijzen per legescategorie.

Extra bestanden