Overslaan en naar de inhoud gaan

ve05000181 25-11-2003, Richtlijn 2003/109 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

Datum document
25-11-2003
Auteur
Raad van de EU
Kenmerk

2003/109/EG

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
2003/109/EG
Trefwoorden
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezetenen
Omschrijving

Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen.
Art. 26 bepaalt dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 23 januari 2006 aan deze richtlijn te voldoen.
--- EUR-Lex  |  Procedure file EP  |  PreLex
--- Implementatie. ve06001635: wijziging Vw 2000  |  ve06001636: wijziging Vb 2000  |  ve07000093: wijziging VV 2000  |  ve06001290: tijdelijke regeling in WBV 2006/31  |  ve07000780: wijziging Vc 2000.
--- Gewijzigd bij Richtlijn 2011/51 van 11 mei 2011 ter uitbreiding van de werkingssfeer tot personen met internationale bescherming (ve11001174). Geconsolideerde versie hier op EUR-lex. 

Extra bestanden
Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Op 6 juni 2007 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen een voorstel gedaan tot wijziging van de richtlijn teneinde de werkingssfeer daarvan uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (COM(2007) 298; 2007/0112(CNS)).
Zie ook informatie over COM(2007) 298 in PreLex.

Wet
Wet
Richtlijn 2003/109/EG Langdurig ingezetenen