Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19001120 12-04-2019, Nieuwsbericht IND - Discretionaire bevoegdheid per 1 mei afgeschaft

Datum
12-04-2019
Auteur
IND
Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Discretionaire bevoegdheid
Beperkingen artikel 3.4 Vb 2000
Bevoegdheid van Minister of Staatssecretaris
Kinderen, langdurig verblijvende -
Pardonregeling
Mandaat en Ondermandaat
Aanvraag, indiening
Ambtshalve vergunning verlening
Beoordelingsmoment
Omschrijving

Het besluit om de discretionaire bevoegdheid van de SvJ&V af te schaffen, treedt op 1 mei 2019 in werking.
​De daarvoor benodigde wijziging (ve19001110) in het Vb 2000 is op 12 april 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.
Gelijktijdig met de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid wordt de hoofddirecteur van de IND gemandateerd om tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve te beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie. De IND krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van deze beoordeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen.
Omdat de discretionaire bevoegdheid wordt afgeschaft, gaat deze ook niet over naar de hoofddirecteur van de IND. In plaats daarvan gaat de IND al in het begin van zowel een reguliere als asielprocedure beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie. Dit doet de IND alleen ambtshalve bij een eerste aanvraag die in Nederland wordt ingediend.
Vreemdelingen die voor de eerste keer een aanvraag indienen voor een reguliere of asiel verblijfsvergunning, kunnen aangeven of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze neemt de IND mee in de beoordeling van de aanvraag. Een losse aanvraag indienen voor schrijnende omstandigheden is niet mogelijk. Op 1 mei 2019 wordt deze wijziging in het VV 2000 en in de Vc 2000 gepubliceerd. In de Vc wordt het beleidskader beschreven dat duidelijker zal maken waar op getoetst wordt. Nadere berichtgeving hierover volgt op 1 mei 2019.
Kamerbrief waarin de TK op de hoogte wordt gesteld van de inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Vb 2000: ve19001119
 

(externe) bronnen
Website IND
Aanvullende opmerkingen
Wet