Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21001547 25-05-2021, Nieuwsbericht IND - Aanmeldgehoor en eerste gehoor samengevoegd, flexibele AA ingevoerd

Datum
25-05-2021
Redacteur
Chretienne Peeters
Omschrijving

Met ingang van 25 juni 2021 treden enkele veranderingen in de asielprocedure in werking. Het gaat hier om wijzigingen in verband met het regelen van de aanmeldfase, het vervallen van het eerste gehoor en de introductie van een flexibele AA (de AA+) en het doorvoeren van enkele technische aanpassingen. Deze wijzigingen, die tot doel hebben om asielaanvragen efficiënter te behandelen, zijn neergelegd in het Vb. Omdat in zowel het aanmeldgehoor als het eerste gehoor wordt gevraagd naar de identiteit, nationaliteit en reisroute is besloten deze met elkaar samen te voegen. In het aanmeldgehoor wordt nu ook geregeld dat de asielzoeker gevraagd wordt naar een korte opgave van zijn asielmotieven. Het doel hiervan is een efficiënte behandeling van de asielaanvraag mogelijk te maken. Andere wijzigingen die plaats gaan vinden zijn de volgende:
Rust- en voorbereidingstijd (RVT): De voorbereiding op het nader gehoor door de rechtshulpverlener wordt verplaatst van dag 2 van de AA naar de RVT. Daarnaast worden de mogelijkheden om af te zien van de RVT aangepast en uitgebreid.
Duur van de AA en AA+: Door deze wijziging duurt de AA straks zes dagen. Daarnaast komt er een mogelijkheid om de AA op voorhand met 3 dagen te verlengen (de AA+). Er is dan een extra dag voor het nader gehoor, de nabespreking, het voornemen en de zienswijze. Deze mogelijkheid kan worden toegepast bij complexe zaken of bij zaken waarin meer tijd nodig is vanwege bijzondere procedurele waarborgen. Om deze inschatting te maken wordt in het aanmeldgehoor gevraagd naar een opgave van asielmotieven.
Wijzigingen spoor 2: Deze wordt uitgebreid met enkele nieuwe categorieën. Daarnaast komt voorafgaand aan het gehoor een dag waarop de vreemdeling wordt voorgelicht door rechtshulpverlener en VWN.
Horen van minderjarigen: In het Vb wordt geregeld dat minderjarigen apart kunnen worden gehoord wanneer hiertoe aanleiding bestaat. Nadere regels worden in het VV opgenomen.
Grensprocedure en vreemdelingenbewaring/VRIS: In vreemdelingenbewaring- en VRIS-zaken wordt geen RVT geboden maar zal de voorbereiding door de rechtshulpverlener worden ingepland voor de start van de procedure. De AA+ geldt ook voor grens- en bewaringszaken. Tevens is het ook mogelijk om de procedure van spoor 2 toe te passen.

(externe) bronnen
Aanvullende opmerkingen
Wet