Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11000744 Afghanistan - Thematisch ambtsbericht schoolgaande kinderen (in het bijzonder meisjes) - 29-03-2011

Datum
29-03-2011
Auteur
MvBuZa
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Afghanistan
Ambtsbericht
Kinderen
Vrouwen
Omschrijving

Thematisch ambtsbericht n.a.v. van de TOR van 14 december 2011 en de aanvulling daarop van 14 januari 2011 (ve11000743). Aan de orde komen:
1. Lager en middelbaar onderwijs in Afghanistan; 1.1. Afghaans onderwijssysteem; 1.2. Schoolgaande leeftijd
2. Risico’s schoolgaande kinderen; 2.1. Algemeen; 2.2. Westerse levensstijl
3. Beleid omringende landen
Bij brief van 28 maart 2011 (ve11000742) informeerde de MvI&A de Tweede Kamer over het openbaar worden van dit (ongedateerde)  ambtsbericht op www.overheid.nl (op 29 maart) en deelde mee zich te beraden over de vraag of aan de informatie beleidsmatige consequenties worden verbonden. Gestreefd wordt de Kamer daarover uiterlijk aan het einde van de volgende week te berichten en in afwachting daarvan is besloten zaken aan te houden waarin een beroep wordt gedaan op de het verwesterde karakter van minderjarige vrouwelijke aanvragers. In de zaak van de Afghaanse familie Hbrahimgel en hun dochter Sahar is de ABRvS om dezelfde reden verzocht de zaak aan te houden (zie ook  Nieuwsbericht).

Document